Logo

Bảng giá dịch vụ

Loại tin Gói (ngày) Gói tuần (7 ngày) Gói tháng (30 ngày)
Tin VIP nổi bật (VIP 1) 500.000 đ/1 ngày 3.220.000 đ/tuần - 460.000 đ/ngày 13.500.000 đ/tháng 450.000 đ/ngày
Tin VIP (VIP 2) 30.000 đ/ngày 175.000 đ/tuần - 25.000 đ/ngày 660.000 đ/tháng - 22.000 đ/ngày
Tin thường 2.000 đ/ngày 12.000 đ/tuần - 1.700 đ/ngày 48.000 đ/tháng - 1.500 đ/ngày

Chính sách khác

Hỗ trợ đăng tin
Hotline: